Home

SCHIPBORG,
EEN VAN DE MOOISTE PLEKJES IN DRENTHE

Iedereen die Schipborg kent, als inwoner of bezoeker, noemt Schipborg en zijn directe omgeving prachtig om in te wonen en/of te recreëren. Dat dit niet van de laatste jaren is bewijzen de vele zomerhuisjes, die her en der in het dorp nog te vinden zijn. Het uitzicht vanaf de Kymelsberg over de lage weilanden waar het Schipborgerdiepje door heen kronkelt blijft altijd en in elk jaargetijde boeien.
Toch is het dorp in de loop van de tijd ook flink veranderd.
Wat verdwenen is zijn de oude karakteristieke hofsteden met hun omheiningen en de typische omwalling van de kleine stukken bouwland met beplantingen van laag dicht hout en opgaande eiken. Ook de uitgestrekte heidevelden vind je niet meer, hoewel Staatsbosbeheer in de Strubben veel heeft gedaan om de oude heidevelden terug te laten keren. Ook de langgerekte brink is verdwenen die liep zo’n beetje vanaf de huidige Ruiterweg tot en met de parkeerplaats bij de Kymelsberg.

Met deze website willen we zoveel mogelijk van het vroegere Schipborg laten zien en ook de veranderingen die hebben plaatsgevonden.
We doen dit aan de hand van een zestal thema’s:

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Op bovenstaande kadastrale tekening is de oude brink van Schipborg te zien. Alleen de boerderij van Henk Jongebloed, Borgweg 20, staat nog op dezelfde plek (perceel 66) hoewel het voorhuis er nu heel anders uitziet als indertijd.
Op “Oude kaarten” kunt u een chronologische ontwikkeling zien van Schipborg via oude kaarten.

BEWONERS SCHIPBORG 1939

VROEGER EN NU

Op de pagina “Straten oud Schipborg” ziet u veel voorbeelden van huidige woningen en hoe ze er vroeger uitzagen.

DE OMGEVING

Een indruk van de omgeving van Schipborg uit de lucht. Het pand op de foto is Borgweg 30 (Prummel). Dit pand is op de kadastrale tekening te zien als perceel 103, maar ook dit pand bestaat niet meer in de oude vorm.

RECREATIE

Schipborg was van oudsher een geliefde recreatieplaats. Op bovenstaande foto is de voormalige camping Pots te zien, gelegen aan de Holle Drift.

NIEUWBOUW

Het nieuwe Schipborg, met de meeste woningen, is gelegen tussen de Randweg en de Holle Drift.

MEDIA

Op de site onder “Media” staan een aantal filmpjes. Bovenstaand is er een van. Winters schaatsplezier op de oude schaatsbaan aan de Borgweg. Meer filmpjes? Klik op Films.