De school

VROEGER EN NU
STRATEN OUD SCHIPBORG
BorgwegEswegHeidesteegHolle DriftRandweg
RuiterwegSchapendriftStrubbenwegZeegserwegNieuwbouwwijk

Even nummers BorgwegOneven nummers Borgweg
246810121416182013579111315 De school15a17
22242628303234363840192123 252727A27B27C2931
424446485052545658603335373941434547
626466 Landgoed De Schipborg

De school van Schipborg

(Deze foto is beschikbaar gesteld door Gees Versprille-Schuiling).
 
Een schoolreisfoto van 1961 naar de speeltuin bij het Paterswoldse meer. Linksboven mijn Betty Schuiling, links 2 daaronder met donkere trui Gees Schuiling, de twee vooraan rechts zijn meester en juf Zuurke. Aan de rechterzijkant Grietje Schuiling-Mulder met Thie Schuiling met de hand op haar schouder.  Let wel, dit zijn dus vier klassen! In de klas van Gees Schuiling zaten 6 leerlingen.

Nog meer oude schoolfoto’s vind je HIER>>>

De geschiedenis van een school in Schipborg gaat terug tot begin 19e eeuw. Op oude kaarten is een school ingetekend ter hoogte van de aansluiting van de Esweg op de Borgweg. Dat schooltje die was in het bezit van de Marke van Schipborg.  (zie hieronder kadastertekening van 1832).

Het rode vierkantje ter hoogte de “u” van “Buurschap – Schipborg” was de voormalige school.


Ook hier is het vierkantje te zien op de voormalige brink van Schipborg.

Het was toen gewoonte dat de schoolmeester ergens bij een boer sliep en ging eten net als de schaapherder deed. Er zullen toen in ca 1830, toen schoolgaan nog niet verplicht was, niet veel schoolkinderen geweest zijn. De boermarke heeft dan ook in 1880 de school gesloten en gesloopt.
We hebben nergens namen van schoolmeesters o.i.d. kunnen vinden. Er is weinig over van de stukken van de boermarke.
Wellicht werd het schooltje in Schipborg gebruikt voor “winter-onderwijs”.

Men zag echter steeds meer de noodzaak in van een eigen school in Schipborg. In de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is een voorstel aangenomen om in Schipborg een school te stichten.

De gemeente Anloo verzette zich echter tegen de oprichting van een school in Schipborg, omdat er daarvoor te weinig kinderen in Schipborg zouden wonen, er al een goed bereikbare school in Anloo was en er al zoveel scholen in de gemeente waren die de gemeente moest onderhouden. De kwestie werd bij het rijk aanhangig gemaakt. De raad van State hield hoorzittingen, waarna de gemeente in het gelijk werd gesteld en er dus geen school kwam in Schipborg

Oproep van de raad van State voor een hoorzitting.
Groninger Dagblad 1869

De schoolkinderen van Schipborg zijn dus van 1880 tot 1957 altijd naar school gegaan in Anloo. Vroeger altijd lopend over een zandweg. Deze weg is pas verhard in 1920.

“Uit mijn jeugd kan ik mij herinneren, dat we de eerste jaren als kind tussen 6 en 8 jaar lopend naar school ging. Later kreeg men een fiets en ging men op fiets naar school”. Ter illustratie: In 1947 was er zo’n strenge winter met sneeuw dat we niet naar school konden, De sneeuwhoogte was meer dan 1,5 m. De schooljuffrouw, juffrouw Jonker woonde in Schipborg en gaf een tijdje les bij de kinderen thuis.” (citaat van H.Schuiling)

In de 50er jaren werd er een lobby gehouden in Schipborg door de bewoners om hier weer en school te krijgen. Na veel lobby is het gelukt. En in 1957 werd het schoolgebouw geopend. Mede door de groei van Schipborg werd hier ook een sportveld en tennisbanen gerealiseerd. Door deze opening van de school kwam Schipborg steeds meer in trek als forensendorp, met als gevolg, veel huizenbouw. Er waren ook voldoende kinderen voor de school, zoveel zelfs dat er een extra klas werd aangebouwd. De kinderen werden echter groot, de mensen verhuisden niet, zodat het kinderaantal terugliep en uiteindelijk de school weer moest sluiten. Anno 2024 zijn er weer veel kinderen in Schipborg, maar er zijn vooralsnog geen plannen om de school weer te openen. Het pand werd (wanneer?) verkocht.

Informatieve website over Schipborg door de jaren heen