Boeren

Bewoners en behuizingen van Schipborg .
Fam Stevens, Borgweg 50
Hendrik Schuiling
Arend Schuiling
Fam. Goossens
Boerderij tante Fetje
Boerderij Prummel
Van der Wouw
Karst Jan de vries

Aan de hand van de gegevens van het kadaster, welke in 1832 werd ingevoerd, en van de grondbelastingkaart van 1880 en van de gegevens na die tijd, worden de boerderijen en behuizingen en meeste van de bewoners beschreven.

Een kadasterkaart van Schipborg uit 1832 is als bijlage 6 toegevoegd. Deze kaart is getekend in 1819 en bij de uitvoering van het kadaster in 1832 als zodanig vastgesteld.
U zult zien dat na 1832, bij het ontstaan van het kadaster, enkele families veel invloed hebben gehad op de loop van de bewoning van Schipborg.
Henderikus Schuiling heeft van de verschillende bewoners uit die tijd een genealogie gemaakt en achter in het door hem gemaakte boek bijgevoegd ( Bijlage 9).

Familie Stevens, Borgweg 50

         

Heel interessant om speciaal te kijken naar de genealogieÎn van de families Van Bergen en de familie Harm Noord. U zult dan vele verbindingen zien, welke steeds terugkomen. Maar ook bij andere families zult U heel veel verbindingen zien.

De Boerderij

Bewoner in 1832 was Egbert Benthum. In het kadaster van 1832 werd deze kavel aangegeven als P219a.

Gasterense weg is nu Schapendrift

Deze Benthum had de boerderij gekocht in 1812 van de familie Mellens. Hij wilde daar beginnen als jonge boer. Echter hij is in 3 jaar tijd ook 3x getrouwd en ook evenzo vaak weduwnaar.
(zie genealogie bijlage 9).

Boerderij Stevens.

Nadat Cornelis Benthum weer terug gegaan is naar Zuidlaren is de boerderij verhuurd aan ene Hendrik Stevens (zie bijlage 9) Gehuwd met Marchien Wassens. Hendrik Stevens overleed in 1847. Zijn broer Albert Stevens pachtte nadien de boerderij. Door de familie Benthum is de boerderij in 1857 aan Marchien Stevens-Wassing verkocht.
In 1894 werd de boerderij door Jantien Faber-Stevens (dochter van Hendrik Stevens en Marchien Wassens aan Hendrik Stevens, zoon van Albert Stevens (zie bijlage 9) verkocht na wat onduidelijkheid. De boerderij wordt in 1918 volgens het kadaster gesloopt en
brandt in 1919 af ( hoogstwaarschijnlijk de ruîne) . Volgens het kadaster was het op de plek waar nu de boerderij staat. Deze is gebouwd in 1919. Het kadaster is hier niet duidelijk over.
Willem Stevens uit Vries getrouwd met zijn nicht Henderkien Stevens neemt de boerderij over. Zij runnen tot hun overlijden de boerderij met hun vrijgezelle zonen en dochter. Piet, Hendrik en Fetje Stevens. Na het overlijden van Piet en Fetje, gaat de boerderij over in handen van een oomzegger Bartol en deze verbouwd de boerderij tot zijn huidige vorm.
Hendrik Stevens blijft in de boerderij wonen.

De familie had koeien te grazen aan de andere kant van het Schipborgsediep (Drentse Aa). Om daar te komen had men een bruggetje gemaakt, waarschijnlijk in de laagte van wat nu de weiland van Lambeck is.

Fragment van een oude foto toen de nieuwe boerderij (van tante Fetje) er al stond maar het verder nog weinig begroeid was. De eerste van de 2 zomerhuisjes bestaat nog maar is wel verbouwd. De tweede is vervangen door een permanent bewoond huisje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieve website over Schipborg door de jaren heen