Borgweg 39

VROEGER EN NU
STRATEN OUD SCHIPBORG
BorgwegEswegHeidesteegHolle DriftRandweg
RuiterwegSchapendriftStrubbenwegZeegserweg
Even nummers BorgwegOneven nummers Borgweg
246810121416182013579111315 De school15a17
22242628303234363840192123 252727A27B27C2931
424446485052545658603335373941434547
626466 Landgoed De Schipborg

Achtergrondinformatie en geschiedenis van perceel Borgweg 39.

pastedGraphic.png

Volgens het kadaster van 1832 sectie nummer P112 stond op dezelfde plek in die tijd ook een boerderij. Deze is te zien op onderstaande foto’s en aangegeven door een pijl.

pastedGraphic_1.png


pastedGraphic_2.png

De boerderij die hier oorspronkelijk stond is op de foto’s met pijlen aangeduid. De foto’s zullen genomen zijn rond 1900. In tegenstelling tot de latere bebouwing was de boerderij in noord-zuid-richting gebouwd, dus met de zijkant richting huidige Borgweg.

Omstreeks 1826 stond de boerderij op naam van Jan Ansing de Jonge. Jan is geboren in 1765 in Haren. Hij is getrouwd met Annechien Luchies. Het echtpaar heeft drie kinderen: Hindrik, Jan en Grietje. Ze wonen aanvankelijk in Zuidlaren, maar vanaf 1826 staat Jan de Jonge geregistreerd als landbouwer te Schipborg. 

Dochter Grietje trouwt in 1829 in Zuidlaren met de uit Giethoorn afkomstige turfmaker/arbeider Harm Ruiter. Harm is geboren in 1803, Grietje in 1807. Ze krijgen drie kinderen. Jan, die maar 6 maanden oud wordt, Annechien, die na haar huwelijk in Annen gaat wonen en Jantje, die na haar huwelijk naar Zuidlaren trekt. 

Grietje en Harm wonen in Schipborg in de boerderij van Jan Ansing de Jonge. Harm wordt maar 37 jaar oud en overlijdt in 1841 te Schipborg. 

In 1845 trouwt Grietje opnieuw. Nu met de in 1815 in Vries geboren arbeider/landbouwer Jan Alberts Bruins. Ze krijgen nog een dochter, Hillechien, maar die wordt maar 2 jaar oud. In 1845 neemt Jan Bruins het boerenbedrijf over. Zijn schoonvader Jan Ansing de Jonge overlijdt kort daarna in 1847 op 82-jarige leeftijd. Grietje en Jan Bruins erven het onroerend goed daarna voor een derde deel.

De boerderij wordt in 1856 gesloopt. Op dezelfde plaats wordt een nieuwe boerderij gebouwd. In 1857 overlijdt de echtgenote van Jan Bruins, Grietje de Jonge, op 50 jarige leeftijd. Nog geen jaar daarna, in 1858, hertrouwt Jan met de in Zuidlaren geboren weduwe Jacobje Sikkens. Jacobje had al twee kinderen uit een eerste huwelijk en in 1859 krijgen Jan en Jacobje nog een zoon, Kars Bruins. In 1860 verkoopt Jan Alberts Bruins de boerderij (zie advertentie hierna) en gaat met zijn gezin wonen in Zuidlaren, waar hij in 1861 sterft. 

De boerderij/keuterij wordt in 1860 gekocht door Geert Schans. Geert is geboren in 1818 in Norg. In 1851 is hij in Rolde getrouwd met de in Assen geboren Meintien Paas (beide zijn in die tijd woonachtig en werkzaam in Ekehaar als respectievelijk boerenknecht en dienstmeid en zullen elkaar daar dus hebben leren kennen). Na hun huwelijk wonen ze eerst in Zeegse. Als ze in 1860 in Schipborg komen wonen, hebben ze twee kinderen, Aaltien en Willem. 

Zoon Willem trouwt in 1887 met de in Midlaren geboren Egberdina Houwingh. Hij volgt zijn vader niet op, maar wordt landbouwer in Midlaren en verhuist direct na zijn huwelijk daarheen. 

In 1870 is de boerderij tot woning verbouwd. Geert Schans is in 1888 op 70-jarige leeftijd in Schipborg overleden. Zijn vrouw Meintien is daar een jaar later overleden, 77 jaar oud. Zoon Willem en kleinzoon Hendrik Popken (zoon van de in 1884 op 30-jarige leeftijd overleden dochter Aaltien en haar man Willem Popken) erven de keuterij. Deze bestaat uit een huis met tuin en land, enkele percelen grond (totaal 1.1420 hectaren) en inboedel voor een totaalwaarde van fl. 830,-.

Het is niet duidelijk of de erfgenamen de boerderij daarna hebben verkocht of verhuurd. Zelf hebben ze er niet gewoond, want zoals gezegd Willem is in 1887 naar Midlaren verhuisd en Hendrik Popken, die in 1888 pas 6 jaar was, heeft verder in Gasteren gewoond en is daar ook gehuwd.

De woning is van 1884 tot 1913 bewoond (zeer waarschijnlijk gehuurd) geweest door de arbeider Jakob Willem Lokhorst. Jakob is geboren in 1847 in Zevenaar. In 1874 is hij getrouwd geweest met de in Eexterveen geboren Grietien Zandvoort. Ze krijgen drie kinderen, waarvan de oudste maar 4 jaar wordt. Grietien is echter al op 26-jarige leeftijd in 1880 overleden. In 1881 is Jakob voor een tweede keer getrouwd. Nu met in Gasselte in 1839 geboren Trijntje Hilbrands. Tot 1884 wonen ze in Gasteren en Borger. Daarna dus tot 1913 in Schipborg. Na een echtscheiding keer Trijntje terug naar Gasselte en gaat Jakob Lokhorst eerst in Zuidlaren wonen en daarna in Annen, waar hij in 1928 overlijdt.

Kort na het vertrek van Jakob Lokhorst wordt de woning verhuurd aan Jan Egbert Hovenkamp.

In 1923 is het huis gekocht door ene J.D. Schriever uit Hilversum. Deze heeft het echter al in 1927 weer verkocht aan de arbeider en bewoner/huurder Jan Egbert Hovenkamp. Jan Egbert is in 1872 in Schuilingsoord geboren. In 1902 trouwt hij in Zuidlaren met de uit Vries afkomstige smidsdochter Froukje Staal. Ze krijgen 8 kinderen en wonen aanvankelijk in Schuilingsoord. In 1918 krijgen ze hun achtste kind Willem in Schipborg. Waarschijnlijk hebben ze het huis eerst dus al vanaf ongeveer 1917 gehuurd. In die tijd hebben ze met 8 kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar in het huis gewoond. 

In 1932 is de woning door brand verwoest. In 1933 is ter plekke weer een nieuwe woning gebouwd. Zie onderstaand krantenbericht.

In 1952 overlijdt Jan Egbert Hovenkamp op 80-jarige leeftijd in Schipborg. De oudste zoon Egbert is inmiddels politieagent in Hilversum, zodat de tweede zoon, Jan Hovekamp in aanmerking komt om woning over te nemen. Jan is geboren in 1906 in Schuilingsoord en is getrouwd met Trijntje Sijbring. Ze krijgen twee kinderen, waarvan dochter Adriana na haar huwelijk aan de Esweg in Schipborg gaat wonen.

De in 1933 na de brand gebouwde woning.

Screenshot van een film van de heer Sportel, die een zomerwoning had aan het Ruiterpad. De woning van Hovenkamp is te zien vanaf de Kymelsberg. De personen op de foto zijn waarschijnlijk Jan Hovenkamp en de heer Sportel in gesprek aan de zuidkant van het huis. Vergelijk hiervoor de ramen en de deur van beide foto’s.

Jan Hovenkamp is formeel jachtopziener van beroep, maar staat in Schipborg ook bekend als stukadoor en erkend bijenhouder. Bovendien is hij evenals zijn broer Johannes tijdens de oorlog actief geweest in het verzet. Zijn broer Johannes is als verzetsstrijder echter in 1943 opgepakt en op de Leusdener heide geëxecuteerd. Jan Hovenkamp is 90 jaar geworden. Hij is 1997 overleden. 

De erven Hovenkamp hebben het huis daarna verkocht aan de familie Dijkstra. Deze hebben de oude woning afgebroken en daar een rietgedekt landhuis neergezet.