Café De Heidebloem

RECREATIE IN SCHIPBORG
ZomerhuisjesZwemmenCamping de VleddersCafé De HeidebloemMúsarrindill
Camping PotsMooi SchipborgSchaatsenZandvlakteCafé De Drentsche Aa

Voormalig café De Heidebloem

Naast  café Drentsche Aa was er nog een ander horecagelegenheid in Schipborg, namelijk café “De Heidebloem”, ongeveer gelegen op de hoek Borgweg – Holle Drift.


Op deze plek stond ongeveer het voormalige café De Heidebloem.


Café “De Heidebloem”

In 1832 is het land tussen de weg naar Zuidlaren en aangrenzend aan de Zuidlaarder Marke een groot heideveld in het bezit van de marke van Schipborg. Sectie P40 van het kadaster 1832.
Na de markescheiding komt een groot deel van dit heideveld in bezit van Harm Noord. Nadien in bezit van dochter Roelfien Noord en Freekien Bastiaans. (zie genealogie Noord). Groot 14.33.66 ha heideland. (sectie P389). In 1871 komt het in handen van de familie Berend Derk van Bergen en Fauke Glas.
Daarna komt het in bezit van Hinderikus Gerbers. Welke relatie deze Henderikus Gerbers heeft met Egbert Gerberts, heb ik tot nu toe niet terug kunnen vinden. Koopt zich in 1906 een aandeel in de boermarke van Schipborg van 1/5 van 2 waardelen van Jacob Krans voor welgeteld 2,50 gulden. Deze sticht hierop in 1907 een boerderij.

In 1911 wordt de boerderij verkocht aan Jan Jacob Zondag uit Zudlaren, o.a. hotelhouder uit Zuidlaren, Beilen en Assen. Deze Zondag koopt veel grond in Schipborg en doet dit waarschijnlijk als belegger. Hij maakt van deze boerderij een café. Daarna wordt het verkocht aan Sieuwert Woldring (uit Midwolda, Westerkwartier) en later wed. Aaltje Hooites uit Leek en haar kinderen. Eveneens, denk ik, beleggers. In 1924 wordt de boerderij verkocht aan Jan Klein en Jan Boer uit Zuidlaren. In de kadasterstukken kom ik vaak de naam van Jan Boer en Jan Klein tegen onder dezelfde kadasternummers. Kan geen verband vinden. Hij deelt de gronden in 3 stukken.
En dan in 1929 komt dit café  in handen van Jannes Evenhuis uit Groningen en gaat van het café een uitspanning maken.

Het café werd door de dorpelingen beschouwd als dorpscafé en wordt ook bezocht door vele toeristen, die zich zomers in Schipborg ophielden, waaronder veel dagjesmensen.

Het complex bestond uit een boomgaard aan de noordkant en een kleine speeltuin aan de zuidkant. Aan de oostkant lag een stuk slecht bouwland wat wel gebruikt werd als camping.

In de 60er jaren van de vorige eeuw kwam de klad in het café-gebeuren. Oorzaak o.a. het optreden van de caféhouder. Zuinig en behoudend. Onderhoud liep terug. De familie Evenhuis had ook nog het zwembad aan de Drentsche Aa en was bovendien nog landbouwer. Ze legden zich daar meer op toe.

In 1963 is het bedrijf verkocht aan de familie Winsing en daarna Pots uit Eelderwolde. Niet een toonbeeld van een caféhouder.
Het café liep niet en het werd al snel weer verkocht aan de heren Vos en Balkema uit Groningen. (als een belegging?).
In 1965 gekocht door de familie Ebbinge uit Zuidlaren. Deze maakter er weer een net etablissement van. Zij hebben het volgehouden tot 1976.
In 1979 werd het doorverkocht aan ene Jan Bakker uit Midlaren. Daarna is het in handen gekomen van Frans Dagelet uit Groningen. Deze heeft het nog enkele jaren gerund en toen omgebouwd als woonhuis, na het café te hebben gesloopt na een brand.

Op de aanliggende gronden aan de zuidkant zijn in de 70er jaren nog 3 woningen gebouwd. Op de z.g camping aan de oostzijde zijn in 80er jaren een aantal zomerhuizen gebouwd.

Al in 1963 is de boomgaard aan de noordkant verkocht en ook daar zijn 3 burgerwoningen gebouwd.

In de 30er jaren van de vorige eeuw zijn er al grondstukken verkocht. (sectie P1007).

In 1927 is hier door Jan Klein een huis gebouwd en via Jannes Evenhuis verkocht aan een Keijzer en 1956 doorverkocht aan Jan Westerhof uit Zuidlaren. Deze heeft het vrij snel doorverkocht aan Jan Kammer. Jaren melkboer in Schipborg. (melk van de boeren in melkbussen met paard en wagen naar de zuivelfabriek in Anloo). Jan Kammer kwam oorspronkelijk van een boerderij op Duivelsoord. (noordkant van Schipborg, aan weg Zuidlaren-Vries)

Een stuk ten noorden hiervan is er in 1927 eveneens door Jan Klein nog een burgerwoning gebouwd.

Via Jennes Evenhuis , Krommer uit Kloosterburen verkocht aan Zuurman. Zuurman was getrouwd Wiena Diena Lokhorst en via haar moeder weer familie van de Stevens. Was jaren machinist op dorsmachine in Zuidlaren. Zijn stiefdochter Coby heeft hier nog jaren gewoond.


Familie Evenhuis

Informatieve website over Schipborg door de jaren heen