De Kymmelsberg

LANDSCHAP

Schipborgse diepDe KymmelsbergDe Strubben – Kniphorstbos

De berg van Kymmel. 

                                                                                                                                                                                                                                                 foto Jannes van Echten


Uitzicht vanaf de Kymmelsberg richting Gasteren. Wat opvalt is dat de weg van Schipborg naar Anloo (het weggetje naar links) hier nog slechts een smal zandpaadje is.

Rivierduin

Tijdens de Saale-ijstijd woelde een rivier van ijs in het Hondsruggebied om tot lange ruggen en dalen. Aan het eind van die ijstijd sleep het smeltwater tussen de ruggen onder andere het stroomdal van de Drentsche Aa uit. Wat ijs en water achterlieten, was een ruig landschap met hoogteverschillen van tientallen meters. Duizenden jaren later tijdens de Weichsel-ijstijd joeg de wind onvoorstelbare hoeveelheden zand over de vlaktes. De laag dekzand streek de grootste plooien in het landschap glad. Aan de rand van het beekdal blies de wind het zand op tot hoge rivierduinen, zoals de Kymmelsberg.

Wie het fietspad Gasteren-Schipborg kiest, passeert net onder Schipborg een stuifzandcomplex, dat is ontstaan op de overgang van de es van Schipborg en het beekdal van de Drentsche Aa. Het hoogste punt daarvan is de Kymmelsberg. In de zestiende eeuw voerde hierlangs een drukke verkeersroute, die een verbinding vormde tussen Groningen en Coevorden. Doordat deze route intensief werd gebruikt verdween de begroeiing, waardoor de wind vrij spel kreeg op de droge zanderige bodem. Er ontstond stuifzand. De wind zorgde ervoor dat dit zand werd opgeblazen tot grote heuvels. Een van die heuvels is de huidige Kymmelsberg. De met heide begroeide berg genoot in de jaren vijftig en zestig vooral bekendheid als toeristische trekpleister voor een fietstocht in Drenthe. Waarbij de kinderen als beloning voor de fietstocht op een schepijsje werden getrakteerd. Vanaf de Kymmelsberg had men een prachtig uitzicht op het stroomdal van de Drentsche Aa. Dit schitterende uitzicht werd in de jaren vijftig vastgelegd op doek door de Drentse kunstschilder Evert Musch. Om het stuifzandcomplex te beschermen werd de spontane opslag van bomen en struiken toegestaan en werden er langs de straat eiken gepland. Deze begroeiing zorgde ervoor dat de laatste jaren het beroemde uitzicht totaal is verdwenen. Ook de Kymelsberg zelf vielt niet meer op in het landschap. In 2002 is Staatsbosbeheer door de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg benaderd met het verzoek om de landschappelijke waarde voor dit deel van Schipborg te herstellen. In overleg met de gemeente en de bevolking van Schipborg is het besluit genomen hier invulling aan te geven. In 2003 is de begroeiing van de Kymelsberg verwijderd en het tevens een aantal bomen langs de straat. De omgeving ziet er weer uit als vanouds. (bron: J.Dijk)


Informatieve website over Schipborg door de jaren heen