DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.schipborg.info) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Www.schipborg.info streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat www.schipborg.info niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend, www.schipborg.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Www.schipborg.info heeft haar uiterste best gedaan, daar waar noodzakelijk, de rechthebbenden van het op deze website geplaatste beeldmateriaal te benaderen om toestemming voor plaatsing te vragen. Mocht u desondanks menen rechten te hebben, dan kunt u zich via e-mail (info@schipborg.info) met de makers van deze website in verbinding stellen.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Www.schipborg.info heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Www.schipborg.info aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

E-mail
Www.schipborg.info zal zo spoedig mogelijk reageren op aan haar gezonden e‑mail. Echter www.schipborg.info garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen op deze website zijn onder bronvermelding vrijelijk te gebruiken.

Schipborg 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieve website over Schipborg door de jaren heen