De Kymmelsberg

 De berg van Kvmmel. 

Deze Kymmelsberg is een baken in Schipborg. In wezen stelt het niet zoveel voor, maar voor de Schipborgers en buitenstaanders was de Kymmelsberg een monument in Schipborg.
Deze berg bestond voor de jongelui uit “Grote baag” en “klein baagie”. 
Als kinderen speelde men het meest op de “Grote Baag” men ging er spelen en rennen. Men ging er in de winter als er sneeuw lag sleetjerijden. Van de grote naar de kleine. En van de grote naar de weg toe.
Jaren geleden was de berg aan de voorkant uitgesleten door wind en regen en…. door spelende kinderen. Men heeft het later nodig gevonden deze uitholling aan de voorkant weer op te vullen om de berg in stand te houden. 50 jaar geleden was de berg alleen maar begroeid met gras en heide.

Alleen de kleine was aan de achterzijde begroeid met kleine eiken.
Later werd de berg echter overwoekerd door berken en dennenbomen. Door de ver. Dorpsbelangen heeft men weer geprobeerd de Kymmelsberg zoveel mogelijk in oude staat terug te brengen.