Bewoners oud Schipborg

VROEGER EN NU

SPOREN UIT HET VERLEDENSTRATEN OUD SCHIPBORGBEWONERS OUD SCHIPBORG

Bewoners van oud Schipborg .

Aan de hand van de gegevens van het kadaster, welke in 1832 werd ingevoerd, en van de grondbelastingkaart van 1880 en van de gegevens na die tijd, worden de boerderijen en behuizingen en meeste van de bewoners beschreven.

Een kadasterkaart van Schipborg uit 1832 is getekend in 1819 en bij de uitvoering van het kadaster in 1832 als zodanig vastgesteld.

U zult zien dat na 1832, bij het ontstaan van het kadaster, enkele families veel invloed hebben gehad op de loop van de bewoning van Schipborg.

Van een aantal bewoners uit die tijd is een genealogie bijgevoegd.  Heel interessant om speciaal te kijken naar de genealogieën van de families Van Bergen en de familie Harm Noord. U zult dan vele verbindingen zien, welke steeds terugkomen. Maar ook bij andere families zult U heel veel verbindingen zien.

De afbeeldingen onder de parentelen verwijzen naar bewoners die er ooit hebben gewoond

Parenteel Berends(van Bergen).

Parenteel Harm Noord

Parenteel Gerrit Stevens

Parenteel Pieter Gerbens

Parenteel Jannes Eisinga.

Parenteel Libbe Jan Glas 

Parenteel E. Benthem.

Parenteel H.L.Onste    

Familie Schuiling

Bewoners van Schipborg afgelopen 100 jaar


Bewoners oud Schipborg, onduidelijk wie en wanneer.

Weites

Stevens?

Medewerkers Boerderij de Schipborg

 

 

Jagers met een flinke buit. Het moet er gewemeld hebben van wild.


Familie Evenhuis

Informatieve website over Schipborg door de jaren heen