Borgweg 29

VROEGER EN NU
STRATEN OUD SCHIPBORG
BorgwegEswegHeidesteegHolle DriftRandweg
RuiterwegSchapendriftStrubbenwegZeegserweg
Even nummers BorgwegOneven nummers Borgweg
246810121416182013579111315 De school15a17
22242628303234363840192123 252727A27B27C2931
424446485052545658603335373941434547
626466 Landgoed De Schipborg

Boerderij aan de Borgweg 29.

Deze boerderij is gelegen aan de Borgweg. Deze locatie was in het kadaster van 1832 aangeduid met  P65.

Deze boerderij wordt door veel schipborgers geassocieerd met de familie Schuiling, die meerdere panden in Schipborg bewoonden of bezaten, zoals Borgweg 20, 22, 35 en Esweg 1. Een uitgebreid verslag van de familie Schuiling in Schipborg vindt u <<HIER>>

In 1927keerde de familie Hendrik Schuiling met vrouw, 4 zonen en dochter terug vanuit Annen naar Schipborg. Hendrik Schuiling ruilde met zijn broer Gerhard. Deze ging weer verder boeren op de boerderij aan de Spijkerboorsedijk in Annen. De reden van deze ruil kan ik alleen verklaren, dat Hendrik Schuiling 2 zoons had, die boer wilden  worden nl. Albert en Thie. In Annen was niet genoeg land om 2 jongens boer te laten worden. Volgends de zuster van Albert Schuiling, Geesje Hamminga-Schuiling waren er in Schipborg meer mogelijkheden om aan land te komen. Inderdaad kocht Hendrik Schuiling al de boerderij van Nieborg met behoorlijk wat land. Hij verkocht de boerderij dezelfde weer met 800 gld winst. Toen een groot bedrag. Hij hield wel het land aan. In 1931 wordt het woeste stuk tegenover de oude boerderij geëgaliseerd en werd daar een boerderij gebouwd.

2 afbeeldingen van de boerderij van Albert Schuiling. Gebouwd 1931-1932.

Familie Schuiling

Albert Schuiling trouwde in 1932 met Aaltien Aling uit Bunne en boerden daar tot 1957. In 1957 nam zoon Hendrik getrouwd met Bertha Joling uit Eexterzandvoort de boerderij over. Albert Schuiling ging een paar honderd meter verder nog 2 jaar boeren tot zijn andere zoon Arend ging trouwen.

Hendrik Schuiling breidde de boerderij nog uit en zette in 1972/73 een ligboxenstal achter de boerderij. Hendrik Schuiling had geen opvolger en besloot de boerderij met land in zijn geheel te verkopen. Het land met melkquotum. Het land was goed te verkopen. De boerderij moeilijker. Toen heeft zoon Albert, getrouwd met Geja Braams uit Gieten, besloten om op deze boerderij zondagsboer te worden. Nu woont de familie Albert Schuiling nog op deze boerderij. Hebben een redelijk behoorlijke boerderij. Hij heeft slachtvee en een verkooppunt van vers vlees aan huis.

Tijden veranderen. Albert Schuiling heeft als zo deeltijdboer meer vee, als zijn grootvader Albert Schuiling als volboer ooit heeft gehad.
Nog een bijzonderheid bij deze boerderij.
Rechts voor de boerderij was en is nog door de familie Schuilings in gebruik,een appelhof. (kadastrno. P63). Echter volgens de overlevingen moet hier een “Rosmolen” hebben gestaan. Een rosmolen was een voorloper van een dorsmachine.
Zo’n rosmolen werd aangedreven door een of 2 paarden.
Een rosmolen werd meestal gebouwd met verschillende boeren als aandeelhouder.
Toen ooit Hendrik Schuiling de boerderij van zij vader Albert kocht stond dit stukje grond (ca 800 m2) op naam van Albert Schuiling en cons. Hieruit bleek dat er meerdere eigenaren van dit stukje grond zijn geweest. Ook volgens overlevering zou er een ondergrondse verbinding zijn geweest, waardoor het koren werd opgeslagen in de naastgelegen schuur.

Informatieve website over Schipborg door de jaren heen