Randweg

VROEGER EN NU
STRATEN OUD SCHIPBORG
BorgwegEswegHeidesteegHolle DriftRandweg
RuiterwegSchapendriftStrubbenwegZeegserwegNieuwbouwwijk
RANDWEG
B17
2
4
6
8
10
12
14
16

Voor de markescheiding in 1840 was al het land ten noorden van het fietspad Schipborg-Zeegse en ten noorden van de boerderij Schuiling nog woest was tot aan Zuidlaren.

Na de markescheiding in ca 1855 zijn aan de Randweg en aan de Berkenweg nog grote gedeelten heideveld ontgonnen en als landbouwgrond in gebruik genomen. Totaal ongeveer 50 ha. Het heideveld tot aan Zuidlaren werd nu bebouwd en bewoond. Het stuk heideveld onder kadasternr. P40 werd na de markescheiding verdeeld. Huizen en grondbezit zijn in een tijdsbestek van een eeuw vaak verwisseld van eigenaar.

Voor de aanleg van de N34 begin jaren 60 moest het eerste huis aan de Randweg, toen nog genummerd B17, wijken omdat de Randweg vlakbij het tunneltje een bocht moest maken. De familie Jan Enting (schoonzoon van Evert Sijbring) bewoonde toentertijd deze woning. Zij zijn om deze reden verhuisd naar de Borgweg in het witte huis bij de weiland, dat nu aan de Leemakkers 2 ligt.


Het huis stond er nog net, maar de nieuwe weg wordt al aangelegd. Op de achtergrond is het tunneltje onder de N34 nog net te zien.


Onder het tunneltje door linksaf de Berkenweg (de linkerkant van de Berkenweg behoorde toen nog tot de gemeente Anloo) en rechtdoor de Schipborgerweg in Westlaren.

Informatieve website over Schipborg door de jaren heen